HISTORIE

Začátek

YFC Immanuel má svou základnu v Misijním konferenčním centru (MKC) Immanuel, které tvoří zázemí pro naši práci a naši službu. Nikdy jsme nepochybovali o Božím záměru s tímto místem. Vše vybudované k Jeho oslavě má položené své základy na nezaměnitelném povoláním od Boha.

Christian Outreach International (COI) je misijní organizace se sídlem v USA, která vznikla v roce 1984 a v roce 1988 vyslala své první misionáře do Evropy. Tato organizace (COI) celých 11 let hledala nějaké konferenční centrum, které by využili pro svou práci a objevilo se středisko Immanuel. Evropští ředitelé (Christer and Kicki Dahlberg) vedli do České republiky tým misionářů a byli požádáni o zjištění možnosti koupě. Výzvy, které by s koupí tohoto střediska souvisely byly ohromné, ale potenciál pro využití taktéž. V této komunistické době středisko patřilo jedné České společnosti a sloužilo jako rekreační místo pro její zaměstnance. Pár let poté bylo toto centrum prázdné a nevyužité a bylo zoufale potřeba začít opravovat. Po spoustu času stráveným v modlitbách, k nám Pán jasně promluvil a dal nám zelenou pro to pokročit dál.

“Vstaň a sejdi do tábora, neboť jsem ti ho vydal do rukou.” Soudců 7:9, Bible 21


První pracovníci a misonáři

Práce začíná

V březnu roku 2000 se Christer, Kicki a tým misionářů nastěhovali do MKC. Nabídli také ubytování pár lidem bez domova, kterým sloužili a společně s nimi začali vytvářet historii tohoto nově zakoupeného centra.

Od roku 2000 do roku 2004 se v MKC udělalo spoustu práce. S každým dalším dnem veškerý úklid, malování a kopání vedlo ke zlepšování kvality centra. Pozitivní ohlas se rychle šířil a brzo se začaly hlásit různé české křesťanské a zahraniční skupiny, které naše centrum začaly pravidelně navštěvovat. MKC také vedlo čtyřměsíční misijní školu, kterou pro Christian Outreach Interanational vedli Christer a Kicki.

Nová kapitola

V roce 2005 se kvůli personálním změnám a smrti ředitele organizace Christian Outreach International muselo centrum prodat. Zhruba po 2 ½ letech na trhu se o možnosti koupě tohoto centra dozvěděla organizace Youth for Christ (YFC), která se po zhlédnutí potenciálu centra projevila zájem tuto nemovitost zakoupit.

Skrze štědrý dar Dr. Johna a Liz Donaldson se podařilo v listopadu roku 2007 centrum znovu koupit s tím, že Christer a Kicki Dahlberg souhlasili, že se znovu vrátí a centrum povedou.

 


Dr. John s radou YFC

Budoucnost

S postupem času se podařilo udělat spoustu práce, centrem prošlo mnoho investic a nových plánů, které napomohly vylepšení střediska YFC. Veliký dík patří všem, kteří naplnění vizí a motivací pomohli vzrůstu naše centra. Zvláště pak děkujeme Dr. Johnu and Liz Donaldson, Gunnar a Ruth Lie, a dalším, díky kterým se toto místo stalo nádherným zázemím pro službu Youth for Christ a zároveň službu českým církvím.

 

Služba je základem Youth for Christ Immanuel a každým rokem se ji snažíme zlepšovat a rozšiřovat. Jedna z našich služeb je Hand of Hope – služba dětem z dětských domovů (handofhope.cz), další je House of Prayer – modlitební služba (houseofprayer.cz) a Misijní konferenční centrum Immanuel, které pomáhá dát našim službám a církevním organizacím zázemí (immanuel.cz).

S velikou vděčností Pánu a všem lidem, kteří se rozhodli pomoci a podpořit nás mnohem více než bychom si kdy přáli a očekávali, se můžeme těšit na budoucnost YFC Immanuel.

Hand of Hope – služba dětským domovům

House of Prayer – modlitební služba